În luna mai 2022 a intrat în vigoare O.U.G. 58/2022, care prin art. 13 alin. 8 stabilește că instanţa de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestaţiei la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist şi un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestaţie la executare fiind imprescriptibilă.

Această modificare legislativă este binevenită în primul rând pentru persoanele fizice care sunt executate silit în baza unor contracte de credit încheiate cu instituțiile financiare. Astfel, persoanele fizice care contractează un împrumut de la o instituție financiară (banca), în relația cu aceasta au calitatea de consumatori, iar în calitate de consumatori, în măsura în care banca demarează împotriva lor o executare silită, vor avea dreptul de a formula oricând o contestație la executare prin care să invoce caracterul abuziv al anumitor clauze din contractul de credit, chiar dacă termenul obișnuit prevăzut de Codul de procedura civilă pentru formularea unei contestații la executare este depășit.

Înainte de această modificare legislativă, în practică, instanțele de judecată respingeau adesea astfel de contestații la executare (prin care se invoca caracterul abuziv al anumitor clauze din contractul de credit ce constituia titlu executoriu) invocând dispozițiile art. 713 alin. 2 din Codul de procedură civilă, respectiv faptul că contestatorul ar fi avut la dispoziție o altă cale procedurală pentru a invoca caracterul abuziv al clauzelor din contract, de exemplu o acțiune de drept comun pentru anularea clauzelor abuzive. Urmare a acestei modificări legislative, însă, prevederile art. 713 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu mai pot fi invocate în sensul de a împiedica analiza caracterului abuziv al clauzelor din contractul de credit devenit titlul executoriu în cadrul unei contestații la executare.