Conform Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 din 15.07.2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, posibilitatea persoanelor fizice de a achiziționa o locuință cu tva de 5% va fi afectată de unele modificări:

  • În primul rând, începând din 1 ianuarie 2023, plafonul maxim prevăzut de lege în limita căruia poate fi aplicată cota redusă de TVA de 5% va fi diminuat de la 700.000 lei (plafonul maxim valabil în anul 2022) la 600.000 lei, exclusiv TVA; de asemenea, începând cu aceeași dată de 1 ianuarie 2023 persoanele fizice vor putea achiziționa, individual sau în comun cu o altă persoană fizică, doar o singură locuință cu aplicarea cotei reduse de TVA de 5%;
  • Prin derogare de la cele de mai sus, ca măsură tranzitorie, legiuitorul prevede totuși posibilitatea ca persoanele fizice care au încheiat deja o promisiune de vânzare-cumpărare a unei locuințe înaintea datei de 1 ianuarie 2023 să beneficieze în continuare de vechile condiții de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% (ca de ex. de plafonul valoric maxim de 700.000 lei), cu condiția că livrarea să se finalizeze în cursul anului 2023.
  • Pentru monitorizarea respectării noilor condiții a fost implementat la nivel național un Registru al achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA de 5%, care va fi consultat și completat de către notarii publici cu privire la toate achizițiile de locuințe cu TVA de 5% pe care le instrumentează; începând cu dată de 1 ianuarie 2023 notarilor publici le va reveni și obligația de a verifica îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe cu aplicarea cotei reduse de TVA de 5%;