asistență juridică la înființarea de societăți

Consultanță juridică în afaceri. Asistență juridică de drept civil

Consultanță juridică în 
afaceri

Asistență juridică în toate aspectele activității companiilor, în relațiile cu furnizorii/ clienții, autorități sau instituții publice, instituții bancare etc.

Redactări de contracte civile și comerciale

Asistență juridică specializată în negocierea de contracte.

Răspundere civilă contractuală/ delictuală

Asistență juridică de specialitate și reprezentarea clienților în orice tip de litigii privind răspunderea civilă, precum și în litigii privind asigurările;

Retrocedări

Reprezentarea clienților în litigii din domeniul retrocedărilor (Legea 10/ 2001, Legea 18/ 1991, Legea 1/ 2000 sau alte acte normative privind retrocedarea proprietăților preluate abuziv.)

Familie și minori

Asistență juridică și reprezentare în orice probleme și litigii de dreptul familiei și protecția minorilor.

Succesiuni

Asistență juridică în probleme de drept succesoral, în proceduri notariale de dezbatere a moștenirii și reprezentare în litigii privind succesiunile.

Circulația juridică a terenurilor, drept funciar și carte funciară

Asistență juridică în orice probleme privind circulația juridică a terenurilor, proceduri de preempțiune, probleme sau litigii de drept funciar și proceduri de carte funciară;

Servicii de avocatură profesionale pentru nevoile tale!

servicii de avocatură profesionale în Arad