asistență juridică la înființarea de societăți

Înființări de societăți

Asistență juridică la înființarea de societăți, redactarea de acte constitutive.

Înființarea de sucursale/ filiale/ puncte de lucru.

Modificarea actelor constitutive.

Asistență juridică în proceduri de reorganizare a societăților (fuziuni/ divizări), dizolvare și lichidare a societăților.

Asistență juridică în cadrul adunărilor generale ale asociaților/ acționarilor, redactarea de hotărâri AGA, precum și a oricăror alte acte privind societățile comerciale.

Asistență juridică în procedurile privind înființarea/ modificarea/ desființarea PFA, II sau IF.

Servicii de avocatură profesionale pentru nevoile tale!

servicii de avocatură profesionale în Arad