Dacă compania ta a fost selectată pentru efectuarea unui control fiscal, iată câteva informații de baza privind drepturile tale:

1. Înainte de începerea inspecției fiscale, organul de control are obligația de a înștiința contribuabilul în scris în legătură cu acțiunea pe care urmează să o desfășoare prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală, în principiu cu 15 zile înainte de începerea inspecției; după primirea acestui aviz, contribuabilul are posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a inspecției fiscale, pentru motive justificate;

2. Pe toată durata inspecției fiscale contribuabilul are obligația de a colabora cu organul de control pentru stabilirea stărilor de fapt fiscale. Dar totodată are și dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică;

3. Contribuabilul are dreptul de a fi informat în permanență despre aspectele constatate, iar la încheierea inspecției despre constatările organului de control și consecințele lor fiscale; în acest sens, la finalul inspecției fiscale organul de control este obligat să comunice contribuabilului un proiect de raport de inspecţie fiscală conțînând constatările sale și să-i acorde contribuabilului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere față de conținutul raportului;

4. Odată cu comunicarea proiectului de raport de inspecție fiscală organul de control comunică contribuabilului și data, ora și locul de desfășurare a discuției finale dintre organul de control și contribuabil, în cadrul căreia organul de control va explica contribuabilului constatările și concluziile sale. Este important de știut că contribuabilul are dreptul de a prezenta organului de control un punct de vedere scris față de proiectul de raport de inspecție fiscală în termen de 5 zile lucrătoare de la data discuției finale;

5. Numai după ce vor fi parcurse toate aceste etape de informare privind aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, organul de inspecție fiscală va avea dreptul să emită raportul final de inspecție fiscală, în care se va consemna rezultatul inspecției fiscale și, dacă este cazul, decizia de impunere privind obligațiile fiscale stabilite de inspecția fiscală.