Dacă te confrunți cu un control al Direcției Generale/ Regionale Antifraudă Fiscală, este bine să cunoști o serie de aspecte specifice în legătură cu acest tip de control:

  • Controlul antifraudă nu este o inspecție fiscală propriu-zisă, ci un control operativ și inopinat, adeseori tematic, prin care se urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate; pe cale de consecință, la finalul controlului antifraudă nu se va emite o decizie de impunere privind stabilirea certă a unor obligații fiscale suplimentare, ci prin actul de control se va putea face cel mult o estimare a posibilelor obligații fiscale sau prejudicii aduse bugetului de stat;
  • Întrucât procesele-verbale de control întocmite de inspectorii antifraudă nu sunt acte administrative generatoare de obligații fiscale (ci simple acte premergătoare care doar estimează posibile obligații fiscale sau prejudicii), ele nu pot fi contestate în procedura contenciosului administrativ.
  • Cu toate acestea, anumite acte emise de inspectorii antifraudă în cursul sau satunci când controlul antifraudă se finalizează, pot fi contestate în instanță; astfel, pot fi contestate în instanță procesele-verbale de contravenție întocmite de inspectorii antifraudă în scopul constatării de fapte constraventionale și aplicării de sancțiuni contravenționale, care pot fi contestate urmând procedura plângerii contravenționale, dar și deciziile de instituire a unor măsuri asiguratorii (poprire sau sechestru asigurator) emise de inspectorii antifraudă, care pot fi contestate prin acțiune în anulare, conform prevederilor specifice din Codul de procedura fiscală;
  • Mai trebuie subliniat faptul că deciziile de instituire de măsuri asiguratorii emise de inspectorii antifraudă își pierd automat valabilitatea la împlinirea unui termen de 6 luni de la emitere, dacă în acest interval nu a fost emisă și comunicată contribuabilului o decizie de impunere care să stabilească obligații fiscale concrete. Cu toate acestea, în situația în care în urma controlului efectuat inspectorii antifraudă sesizează organele de urmărire penală, măsurile asigurătorii dispuse de inspectorii antifraudă rămân valabile pentru o perioada de 3 luni de la data sesizării penale;