Dacă ești proprietarul unui imobil și dorești să îl dai în chirie sau dacă ești în poziția de viitor chiriaș al unui bun imobil, iată câteva aspecte la care trebuie să fii atent înainte să închiriezi o proprietate imobiliară:

1. Este absolut necesară încheierea unui contract de închiriere în formă scrisă. Pentru că înțelegerea părților cu privire la condițiile închirierii nu poate fi probată decât printr-un înscris;

2. Dacă ești în poziția de proprietar, este întotdeauna indicat ca contractul de închiriere să fie înregistrat la organul fical. Pentru că prin înregistrare acesta primește dată certă și devine automat titlu executoriu atât pentru plata chiriei. Cât și pentru obligația chiriașului de a restitui bunul la expirarea contractului de închiriere. Această înseamnă că dacă chiriașul nu plătește chiria sau nu eliberează imobilul la expirarea închirierii, nu vei mai fi nevoit să îl acționezi în judecată pentru a obține un titlu executoriu. (Altfel evacuarea chiriașului din imobil se poate face doar pe baza unei hotărâri judecătorești);

3. Dacă ești în poziția de chiriaș, te interesează ca în contract să fie prevăzută în mod expres durata închirierii. Pentru a avea certitudinea că nu vei fi nevoit să eliberezi imobilul înainte de termenul convenit. Aceasta deoarece, dacă contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată, oricare din părți poate solicită încetarea anticipată a contractului printr-o simplă notificare;

4. Dacă ești în poziția de proprietar, iar imobilul pe care îl dai în chirie este o locuință, trebuie să știi că chiriașul tău poate solicita oricând încetarea anticipată a contractului prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală și cu acordarea unui preaviz de 60 zile, orice clauză contrară fiind considerată nescrisă.

5. Trebuie să știi, de asemenea, că la expirarea duratei contractului, dacă chiriașul tău continuă să dețină bunul, contractul de închiriere se poate reînnoi automat prin tacită relocatiune. Pentru a evita acest lucru este recomandat să prevezi în contract că poate fi prelungit doar prin act adițional;

6. Dacă ești în poziția de proprietar, te interesează că în contract să fie stipulată în mod expres și posibilitatea ta de a rezilia unilateral contractul, printr-o simplă notificare și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care chiriașul tău își încalcă obligațiile (de ex. nu plătește chiria). Dacă nu reglementezi prin contract acest lucru, rezilierea se va putea face doar în urmă unui proces, posibil de lungă durată.